FILMOVÝ KLUB

VELKÁ SVOBODA - 2.2.2023 | 20:00

Hans Hoffman je homosexuál a žid. Zažil si koncentrační tábor a jen díky své orientaci tráví většinu života ve vězení. Subtilní romantické drama zasazené do surového prostředí kriminálu i díky vynikajícím hereckým výkonům dokazuje, že vnitřní svobodu člověku nedokáže vzít ani ta nejtemnější kobka. ?️‍?
Pro členy FK je cena 100 Kč, ostatní 130 Kč.

Další aktuality