Všeobecné obchodní podmínky (VOP) + GDPR

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) při rezervaci a nákupu vstupenek na pořady pořádané FIDIKO a rezervaci a nákupu e-vstupenek na webu www.fidiko.cz realizované pro FIDIKO společností GlobalPayments a společností DISdata s.r.o.

  1. Nákup vstupenek
  2. Rezervace vstupenky
  3. Reklamace
  4. Vracení vstupenek
  5. Bonuskarta
  6. Doplňující ustanovení
  7. GDPR
  8. Řešení sporů
  9. Závěrečná ustanovení

 

Úvodní ustanovení

Tyto VOP platí při nákupu vstupenek na představení pořádaná Městským kulturním podnikem – FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk 564 01, IČO: 72068272  (dále jen FIDIKO).

Vstupenka - Fyzicky zakoupená vstupenka v Městském kulturní podniku – FIDIKO Žamberk, Divišově divadle a kině Žamberk.

E-vstupenka – online elektronicky vydaná vstupenka z prodejního systému, který FIDIKO používá, doručená zákazníkovi elektronicky e-mailem. Vstupenka obsahuje také QR kód, nebo čárový kód, který je její nezbytnou součástí.

Článek I – Nákup e-vstupenek prostřednictvím internetové stránky www.fidiko.cz (nebo www.kinozamberk.cz). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

1. Způsob nákupu vstupenky

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace i způsob doručení E-vstupenky. Potvrzením zadaných údajů je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek. Zadané údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se společností DISdata jako zpracovatelem (viz také http://disdata.cz/, nabídka Pravidla ochrany soukromí GDPR DISdata (PDF)). Po kontrole ceny vstupenky a kliknutí na tlačítko "Koupit" je zákazník přesměrován na stránky společnosti GlobalPayments, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební bránu, kde zadává požadované údaje bankou. FIDIKO není správcem ani příjemcem osobních údajů poskytovaných společnosti GlobalPayments za účelem provedení elektronické platby. Informace o zpracování osobních údajů společností GlobalPayments jako samostatným správcem naleznete na její stránce "https://www.globalpayments.cz", odkazy "Ochrana osobních údajů" a "GDPR" zcela dole na stránce.

Platba za E-vstupenku je možná také pomocí Bonuskarty, kterou zákazník zakoupil v Městském informačním centru a dobil si kredit. Provozovatelem Bonuskarty jsou FIDIKO (viz. podmínky užití Bonuskarty)

Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek. Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy na server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, server nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Potvrzení obsahující čárový kód vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce – používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!!

Hlavním a podstatným identifikátorem každého potvrzení je QR kód. Potvrzení obsahující QR kód lze vytisknout, nejlépe ve velikosti, ve které se zobrazí na stránce, nebo je obsaženo v e-mailu, QR kód je rovněž možné sejmout fotoaparátem mobilního telefonu nebo tabletu, případně nahrát do těchto zařízení, QR kód se nedoporučuje zvětšovat nebo zmenšovat, důležitá je správná velikost QR kódu. Při vstupu na dané představení se zákazník prokazuje zaslaným QR kódem. Není dovoleno QR kód množit pro další zákazníky, QR kód je platný pouze pro první vstup, zákazník tedy odpovídá za nelegální šíření internetového potvrzení se vstupenkami. V případě, že by došlo k nelegálnímu šíření potvrzení, tak bude do sálu vpuštěn pouze 1. držitel platného potvrzení. Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět. Na nákup vstupenky má zákazník časový limit 10 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup do stanoveného limitu, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje a celá operace je systémem stornována. V případě úhrady platby po stanoveném limitu je potřeba postupovat dle kapitoly „reklamace“ těchto VOP.

 

2. Způsob rezervace vstupenky

Rezervace na delší dobu je nutné provést telefonicky na 465 614 583. Pro rezervaci je třeba nahlásit jméno, na které bude rezervace uskutečněna. Takto vytvořenou rezervaci je třeba vyzvednout 30 minut před začátkem představení. Rezervace končí přesným časem začátku představení (např. v 17:00). Při nedodržení podmínek rezervace propadá. U divadelních a jiných programů (mimo kino) je rezervace umožněna maximálně na 10 dnů. Po uplynutí lhůty 10 dnů má FIDIKO nárok tuto rezervaci zrušit. Rezervované vstupenky si lze vyzvednout v kanceláři (pondělí a středa od 8:00 do 17:00) nebo na pokladně kina před začátkem jakéhokoliv představení/ promítání. Pro zrušení rezervace volejte 465 614 583. 

FIDIKO si vyhrazuje možnost neumožnit rezervaci vstupenek, nebo ji umožnit jen na vybrané pořady. Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k rezervaci vstupenek pouze na 20 minut, během kterých je nutné vstupenky zaplatit. Během výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět. Na rezervaci vstupenky má zákazník časový zámek 10 minut. Během této doby vznikne tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne rezervace do 10 minut, jsou dočasně zarezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje.

 

Článek II – Fyzický nákup vstupenek na předprodejním místě, v kanceláři FIDIKO a na pokladnách Divišova divadla.

Vstupenky lze zakoupit osobně v kanceláři FIDIKO (dle provozní doby) a na pokladně Divišova divadla a kina. Vstupenky je možno platit hotově, nebo kartou.

 

3. Reklamace

a) E-vstupenky

Reklamaci je možné uplatnit ihned na místě před začátkem představení nebo v kanceláři FIDIKO nejpozději do 15 minut od začátku představení. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší FIDIKO. Pokud nákup vstupenky proběhl pomocí BONUSKARTY řeší reklamace FIDIKO, jakožto provozovatel Bonuskarty.

b) Fyzicky zakoupené vstupenky

Reklamaci fyzicky zakoupených vstupenek je možné uplatnit pouze v místě jejich nákupu, a to ihned po nákupu vstupenek. Zákazník je povinen zkontrolovat si datum, čas, název představení, cenu a vybraná místa k sezení, či k stání konkrétního představení ihned po zakoupení.

 

4. Vracení vstupenek

Zakoupené vstupenky přes internet i v kanceláři nevracíme!!

Zakoupené vstupenky se vrací pouze v případě zrušení pořadu, a to do 30 dnů od zveřejnění informace o zrušení. Na www.fidiko.cz u konkrétního pořadu je uvedena přesná časová lhůta, po kterou lze vstupenky vracet.

Dojde-li k přeložení pořadu z důvodu, které pořadatel nemůže ovlivnit (například vládní nařízení v době epidemie), lze vstupenky vracet po dobu 14 dnů od vyhlášení náhradního termínu. Na www.fidiko.cz u konkrétního pořadu je uvedena přesná časová lhůta, po kterou lze vstupenky vracet.

Fyzicky zakoupené vstupenky se vrací v kanceláři FIDIKO. E-vstupenky se vrací zpět na platební kartu, ze které byly zaplaceny.

Peníze za vstupenky i E-vstupenky zakoupené pomocí Bonuskarty se vrací zpět pouze na Bonuskartu, ze které byly zaplaceny.

Časová lhůta pro převod peněz na platební kartu, ze které byly e-vstupenky zaplaceny je v takovém případě 30 dní.

 

5. Podmínky užití Bonuskarty FIDIKO

Karty je oprávněno vydávat a prodávat pouze FIDIKO. Karta je zdarma pro účel převodu papírových Dárkových poukazů vydaných FIDIKO. Koupí bonusové karty, která slouží také jako platební karta na akce pořádané FIDIKO zákazník souhlasí s níže uvedenými podmínkami. Kartu je třeba chránit proti zneužití, kopírování karty je zakázáno a v případě porušení se zákazník vystavuje nebezpečí odčerpání kreditu cizí osobou.

Nabitý kredit slouží na placení vybraných pořadů pořádaných MPK FIDIKO, například divadla, koncerty, vstupenky do kina atd. Nabitý kredit není možno vyčerpat jiným způsobem, než platbou za představení nebo pořad. Bonuskarta musí mít v kalendářním roce minimálně jedno čerpání kreditu (zakoupení vstupenky na libovolný pořad FIDIKO). Pokud k tomuto kroku nedojde, kredit automaticky propadá. Při ztrátě karty okamžitě volejte na telefonní číslo 465 614 583, kde nahlásíte její ztrátu a ta bude zablokována. Pro zablokování karty je nutná identifikace karty. K té nám napomůže číslo vaší karty nebo jméno, na které je karta nahlášena (nahlášení jména je ovšem dobrovolné, proto doporučujeme znát číslo karty). Bez identifikace není možné kartu zablokovat.  Při dobíjení karty neplatíte navíc žádné poplatky. V případě, že kredit na kartě je nižší než požadovaná finanční částka za platbu vstupenek, budete vyzváni k úhradě vstupenek hotově, popřípadě k dobití karty. Platbu kartou a hotovostní nelze kombinovat. Při platbě kartou je zákazník povinen hlásit tuto skutečnost před započetím transakce. Karta přináší svému uživateli slevu 50 % ze vstupného na každé 10. vstupence. Zůstatek kreditu na kartě je možno ověřit na prodejním místě. Za ztrátu karty nepřejímá FIDIKO žádnou zodpovědnost. Zůstatek na ztracené kartě je možno převést na novou pouze po prokázání totožnosti majitele karty. Pokud máte další dotazy ohledně Bonuskarty, můžete psát na email fidiko@fidiko.cz, popřípadě telefonicky na tel. čísle 465 614 583.

Dobití kreditu Bonuskarty je možno hotově, bezhotovostně, fakturou a pomocí E-ticketu benefitové společnosti Edenred (pouze pro smluvní zákazníky).

Dobití kreditu je možné v kanceláři FIDIKO a na pokladně Divišova divadla a kina v Žamberku.

 

6. Doplňující ustanovení

a) Věková přístupnost představení

Upozorňujeme diváky na věkovou přístupnost u jednotlivých představení. Přístupnost je vždy uvedena ve formátu: příst, příst 12, příst 15, příst 18 na webových stránkách www.FIDIKO.cz u jednotlivých představení nebo v tištěném programu představení FIDIKO v alternativním formátu.

Z tohoto důvodu si vyhrazujeme oprávnění (při představeních označených příst.15 a příst.18) požadovat při vstupu do kinosálu prokázání dovršení věku, občanským nebo jiným průkazem s fotografií a datumem narození. Pokud tak nebude učiněno divák nesmí být dle zákona vpuštěn do sálu. Pokud divák neprokáže dovršení požadovaného věku a bude mít zakoupenou vstupenku, FIDIKO zakoupenou vstupenku nevrací, ani nijak nevyměňuje.

b) Zákon o audiovizi 496/2012

Povinnosti při výrobě audiovizuálních děl a jejich zpřístupňování veřejnosti:

§ 5, čl. 5: Pořadatel kinematografického představení je povinen zajistit zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti s oznámením o konání kinematografického představení. Při konání kinematografického představení je pořadatel povinen zajistit vyloučení účasti osob, na které se vztahuje případné omezení přístupnosti díla podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d).

 

7. GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

1.  Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.

2. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

 

8. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.

2. Pro řešení sporů mezi FIDIKO a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a FIDIKO spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím. Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný. Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.

V Žamberku 31.12.2021